• #C,  SOLID

  איך עובד Linq ב- #C

  Linq היא טכנולוגיה המאפשרת לנו לתשאל נתונים בעזרת קוד #C. הכוונה במילה ‘לתשאל’ היא לכך שיש יותר מחמישים אופרטורים המאפשרים למיין, לסנן, לאחד וכו’ נתונים. למשל אם נרצה לקבל מתוך רשימת עובדים את העובדים שהם מנהלי מחלקות, נעשה זאת מן הסתם בעזרת Linq. אז איך Linq עובד? כידוע #C היא שפה סטטית, והטיפוסים (types) צריכים להיות קבועים ומוגדרים. ולכן, אם נרצה למשל ליצור מתודה בשם Where, שתחזיר לנו אובייקט מטיפוס Employee, נצטרך לדאוג לך שמתודת Where מכירה את הטיפוס שלנו. באופן מפתיע אנחנו רואים שLinq תומכת בכל סוגי המשתנים, אפילו אם הרגע הגדרנו אותם. נניח שמיקרוסופט היו יוצרים לנו Interface לצורך הסינונים האלה, ושהInterface הזה מחזיק את כל המתודות הנחוצות,…

 • Design Patterns,  SOLID

  Memento

  ממנטו היא תבנית עיצוב למימוש מנגנון שיחזור – כלומר לעשות undo או ctrl +z לפעולה שעשינו.  לפעמים התבנית הזו נקראת snapshot בגלל שהיא שומרת ‘תמונת-מצב’ קודמת ומאפשרת לחזור אליה.  הדרך הנוחה והמקובלת להסביר תבנית זו היא על ידי דוגמא של עורך טקסט.    נניח שיש לי עורך טקסט הממומש בקלאס בשם Editor או כפי שהוא נקרא במקור – Originator . אכניס לתוכו ערכים באופן הבא:  ואני מצפה שתהיה לי אפשרות לבטל את הפעולה / פעולות האחרונות. למשל שתהיה לי מתודה כזו:  איך הייתם מממשים מנגנון כזה?  אם למשל הייתי מוסיף לעורך שלי שדה נוסף מסוג STRING בשם prevContent ובכל פעם שאני רוצה לשנות את הערך של CONTENT הייתי שומר לפני…

 • Design Patterns

  Inversion of Control ו Dependency Injection

  Inversion of Control (להלן Ioc), היא תבנית עיצוב אשר ניתן להגדירה באופן כללי, כהעברת השליטה על תהליך כלשהו, כגון יצירת אובייקטים, הרצת קטע קוד וכו’, מהדרך הנקראת ‘רגילה’, על ידי תהליך מרכזי כלשהו, אל רכיב קוד אחר אשר יעשה הוא את העבודה. על ידי היפוך שליטה זה נרוויח לעיתים כמה דברים, כפי שתיכף ניראה. את IoC אפשר לממש בכל מיני דרכים בהתאם לתהליך עליו אנחנו עובדים, אך הכלי שבעזרתו מממשים IoC הוא תבנית עיצוב נוספת בשם Dependency Injection. לפעמים נרצה להשתמש ב IoC על ידי אינטרפייסים, כאשר הרעיון באופן כללי אומר שבמקום שתהליך כלשהו יצטרך להכיר את המחלקות המשתמשות בשירותיו, הוא פשוט צריך להגדיר Interface אשר רק אותו הוא מכיר,…