• #C,  Design Patterns

  Osberver – גרסת הבמאי

  טרחתם, עשיתם חזרות, שיננתם את הטקסט ואחרי משהו כמו חמש שניות הבמאי קוטע את הדרמה בדיוק לפני הקטע הטוב ואומר (באנגלית זה נשמע יותר טוב): Don’t call us we’ll call you. אמנם יש בזה משהו מעצבן, אבל מצד שני זה גם הגיוני ויעיל – אתם עצמכם לא רוצים להתקשר שלוש פעמים ביום כדי לבדוק אם יש תשובה, וגם הבמאי לא רוצה להיות עסוק במענה לכל הטלפונים של המועמדים כפול שלוש פעמים ביום. עדיף שהוא יגבש החלטה, וכאשר יש שינוי כלשהו – הוא יעדכן את כל מי שצריך לעדכן. ה- Design pattern שמטפל בבעיה הזו נקרא – Observer. כלומר – צופה. זוהי למעשה מערכת שמבטאת קשר של יחיד לרבים. היחיד הוא…

 • Design Patterns,  SOLID

  Memento

  ממנטו היא תבנית עיצוב למימוש מנגנון שיחזור – כלומר לעשות undo או ctrl +z לפעולה שעשינו.  לפעמים התבנית הזו נקראת snapshot בגלל שהיא שומרת ‘תמונת-מצב’ קודמת ומאפשרת לחזור אליה.  הדרך הנוחה והמקובלת להסביר תבנית זו היא על ידי דוגמא של עורך טקסט.    נניח שיש לי עורך טקסט הממומש בקלאס בשם Editor או כפי שהוא נקרא במקור – Originator . אכניס לתוכו ערכים באופן הבא:  ואני מצפה שתהיה לי אפשרות לבטל את הפעולה / פעולות האחרונות. למשל שתהיה לי מתודה כזו:  איך הייתם מממשים מנגנון כזה?  אם למשל הייתי מוסיף לעורך שלי שדה נוסף מסוג STRING בשם prevContent ובכל פעם שאני רוצה לשנות את הערך של CONTENT הייתי שומר לפני…

 • Design Patterns,  SOLID

  Decorator

  בפוסט זה אדגים שני שימושים נפוצים בתבנית העיצוב Decorator. Decorator היא תבנית עיצוב די נפוצה ושימושית ביותר. היא מאפשר הוספת פונקציונליות לאובייקט קיים בצורה דינאמית, מבלי לשנות את האובייקט המקורי. אפשרות זו מונעת ירושה מיותרת או פותרת מקרים בהם אין אפשרות לירושה בכלל (Sealed). עוד דבר שניתן לומר על תבנית זו הוא שהיא מתאימה ל Open Closed Principle– עיקרון זה של תכנות מונחה עצמים אומר שClass צריך להיות פתוח להרחבה, אבל סגור לשינויים. כלומר, סביר להניח שהושקעה מחשבה רבה על עיצוב הClass שלנו, ולכן לא נרצה לשנות אותו. אך מצד שני יתכן מצב שמישהו יצטרך באיזשהו שלב להוסיף פונקציונליות לקלאס. מקרה נוסף שבו נרצה להשתמש ב Decorator הוא כאשר יש…